Disclaimer & Privacy verklaring

Lees de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze website zorgvuldig door voordat u de pagina’s consulteert. Door het raadplegen van deze website, accepteert u de algemene voorwaarden volledig. Overeenkomstig artikel nr. 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de beheerders van deze website www.algaclean.net:

Website-editor

Alga Clean S. P. R. L.

Hertogstraat 54B 1150 Brussel

Telefoon: 02/762 58 98

Ondernemingsnummer: 0431760757

BTW: BE 0431760757

E-mail: info@algaclean.net  

Website: www.algaclean.net

Hosting

Host : OVHcloud
Website : https://www.ovhcloud.com/

Design

Delphine Rodillon
Website : www.delphinerodillon.com

Gebruiksvoorwaarden

Deze site (www.algaclean.net) is beschikbaar in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.). Voor een beter gebruikerscomfort en aangenamere grafische afbeeldingen, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz… Alga Clean zet alle middelen in die tot haar beschikking staan ​​om te zorgen voor betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar websites. Ondanks de aandacht die aan de website besteed wordt is het mogelijk dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt gepubliceerd. De internetgebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van de informatie en eventuele wijzigingen aan de site die hij nuttig acht doorgeven. Alga Clean is op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt of voor enige directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

Cookies

De site www.algaclean.net kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze site zijn mogelijk niet bruikbaar zonder de acceptatie van cookies.

Hyperlinks

De Alga Clean-website kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Alga Clean heeft geen enkele controle over deze sites en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de toegang, inhoud en gebruik van deze sites, evenals voor de schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van informatie die op deze sites aanwezig is. De beslissing deze links te activeren berust volledig op de verantwoordelijkheid van de internetbezoeker. Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites mogen geen hyperlink op deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Alga Clean. In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Alga Clean wenst aan te maken, dient hij voorafgaand Alga Clean op het hierboven vermeld adres een verzoek in te dienen. Alga Clean behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten motiveren.

Aangeboden diensten

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website www.algaclean.net.

Alga Clean streeft ernaar om de informatie op de website www.algaclean.net zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. De informatie op de site www.algaclean.net is niet limitatief en de foto’s zijn niet contractueel. Alle informatie vermeld op de website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperking van gegevens

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden bevatten. Als u ontbrekende informatie, een fout of storing opmerkt, meld dit dan per e-mail aan info@algaclean.net, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk omschrijft (pagina met het probleem, type computer en browser dat wordt gebruikt, enz.).

Intellectueel eigendom

De volledige inhoud van de website www.algaclean.net, inclusief, maar niet beperkt tot, de (grafische)afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluidsopnamen, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van Alga Clean met de uitzondering van merken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs. Elke gehele of gedeeltelijke, reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, van deze verschillende elementen is zonder schriftelijke toestemming van Alga Clean strikt verboden. Deze weergave, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door artikelen L.335-2 en volgende van de Code of Intellectual Property. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Geschillen

De huidige voorwaarden van de site www.algaclean.net worden beheerst door het Belgische recht en elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De referentietaal voor het beslechten van geschillen is Frans.

Persoonlijke gegevens

Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website www.algaclean.net bezoekt. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Het kan zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat u online wordt aangeboden, in het gedeelte “contact”. U kunt altijd weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, zoals het vragen van informatie over ons bedrijf of om nieuwsbrieven te ontvangen. Tenslotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, in het bijzonder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden en de diensten die u bezoekt, uw IP-adres, uw browsertype, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.

Bewaarbeleid

Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartijd. Alga Clean hanteert een bewaarbeleid waarin alle termijnen die voor gegevensverwerkingen gelden zijn vastgelegd.

Inzage, wijzigen, wissen persoonsgegevens

U heeft het recht een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens te doen alsmede het recht op beperking van de betreffende verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.