Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Beveiligde lokalen.

Alga Clean verbindt zich ertoe om over de veiligheid van uw lokalen te waken.

Zij selecteert rigoreus haar personeel en levert hen de vereiste vorming om toe te zien op de veiligheid van de plaatsen en activiteiten die onder hun verantwoordelijkheid vallen.

Onze onderneming is verzekerd voor de schade die zijn medewerkers zouden kunnen toebrengen.